LinkedIn

ISO 14046 Su Ayak İzi Nedir?

ISO 14046, “Çevre Yönetimi – Su Ayak İzi – İlkeler, İşlemler ve İndirgemeye İlişkin Yönergeler” standardını ifade eder. Bu standart, su ayak izinin değerlendirilmesi ve raporlanması için bir çerçeve sunar. ISO 14046, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek ve su tüketiminin çevresel etkilerini azaltmak amacıyla geliştirilmiştir. ISO 14046 standardı, ürünlerin, hizmetlerin veya işletmelerin su kullanımının çevresel etkilerini değerlendirmek ve iletmek isteyen organizasyonlar için rehberlik sağlar. Bu standart, su ayak izi hesaplamalarının nasıl yapılacağını ve raporlanacağını ayrıntılı bir şekilde açıklar. Bu hesaplamalar, ürün veya hizmet üretim aşamalarında kullanılan su miktarının yanı sıra, bu su kullanımının sera gazı emisyonlarına olan etkisini de içerebilir.

ISO 14046 standardının amacı

  • Su kullanımının çevresel etkilerini anlamak ve değerlendirmek.
  • Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını desteklemek.
  • Su ayak izi verilerini karşılaştırılabilir ve güvenilir bir şekilde iletmek.
  • Organizasyonların su kullanımını optimize etmelerine yardımcı olmak.

ISO 14046 standardı, su ayak izi hesaplamalarının doğru ve tutarlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla bir dizi yönergeler ve prosedürler sunar. Bu sayede organizasyonlar, su kullanımının çevresel etkilerini anlamak ve azaltmak için daha etkili stratejiler geliştirebilirler.

su-ayak-izi