LinkedIn

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik’in 8.Maddesi uyarınca, enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari binalar, hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak belgelendirmek zorundadır. Enerji yönetim sisteminin güncel tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler sorumludur. Bu standardı uygulamayan ya da güncelliğini sağlayamayan ilgili yükümlüler Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) desteklerinden faydalanamaz.

Bahsedilen kanuni yükümlülükler göz önünde bulundurulduğunda sadece 250-1000 TEP ve üzeri enerji tüketen, 10.000-20.000 m2 alanda kurulmuş endüstriyel işletme kamu veya özel sektöre ait yapılar değil aynı zamanda, enerji tüketimi daha düşük olan ve daha küçük bir alanda kurulmuş işletmelerde de bahsedilen standarda uygun olarak enerji yönetim sisteminin kurulması, enerji verimliliğinin daha geniş bir tabana yayılması ve işletmelerin enerji faturalarını düşürebilmeleri için kıymetli bir fırsattır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kuran şirketler;

  • Yasal olarak yükümlülüklerini yerine getirebilir
  • Enerji faturalarını düşürebilir
  • VAP desteklerinden faydalanabilir
  • Enerji kaynaklı kurumsal karbon ayak izlerini azaltabilir
  • Sürdürülebilirlik raporları için katma değer yaratabilirler

Uzman kadromuzun desteği ile standart çerçevesinde, enerji yönetim sistemini şirketinize entegre etmek, kurulumunu sağlamak ve şirketinize değer katmak adına yanınızdayız

 

  ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ