karbon ayak izi iklim

Karbon Ayak İzi İle İklim Değişikliği

Karbon ayak izinin artması ya da azalması iklim değişikliğini etkilemektedir. Örnek olarak baktığımızda karbon ayak izinin artması küresel ısınmaya yol açacaktır. Küresel ısınmayı önleyebilmek için karbon ayak izi sayesinde çevreye bıraktıkları etkiler hesaplanarak önlemler alınması gerekmektedir. Ulaşım, elektrik üretimi, tarım ve hayvancılık gibi birçok fosil yakıtların kullanılması sonucunda sera gazlarının seviyesi artmaktadır. Sera gazları aslında yansıyan güneş ışınlarının atmosferde tutulması sonucunda Dünya’da yaşanabilir bir sıcaklıkta olmasını sağlaması doğal yaşamın bir parçasıdır. Fakat insan faaliyetleri sonucunda atmosferde bulunan sera gazlarının doğal olmayan artışına sebep olması küresel ısınmaya neden olacaktır.

Karbon Ayak İzini Artıran Bireysel Faktörler

  • Elektrik Tüketimi

Elektrik üretimi yapılabilmesi için fosil yakıtların kullanılmaktadır. Elektrik tüketimi için talebin artması demek daha fazla fosil yakıtların kullanılması demektir. Fosil yakıtların kullanılması durumunda emisyonun ve doğa üzerindeki etkileri de artacaktır.

  • Araç Kullanımı

Yakıtla çalışan araçlar genel olarak fosil yakıtlar tüketir. Bunun sonucunda emisyon oranında artışa neden olmaktadır. Kısa mesafeli bir yere gidileceğinde kişisel aracınızla gitmek yerine, toplu taşıma araçları kullanarak kişi başına düşen araç sayısını azaltabilirsiniz.

  • Çevre Kirliliği

Doğaya atılan metal, cam, plastik gibi atıkların geri dönüşememesi çevre kirliliğine neden olacaktır. Bunun sonucunda karbon ayak izi oranında artışlar görülecektir.

  • Evde Yakıt Kullanımı

Evlerde ısınmak için kullanılan kömür ve doğal gazın kullanılması sonucunda emisyon oranı artmaktadır. Fakat kömür, doğal gaza göre daha çok karbon salınımı gerçekleştirmektedir.

  • Fazla Tüketim Alışkanlığında Bulunma

Elektronik eşyalar, gıdalar, kıyafetler ve ayakkabılar gibi ihtiyaçların fazla tüketim alışkanlığı sonucunda emisyon salınımı ciddi oranda artıracaktır. Bu tüketimin artması üretimi de artıracağından dolayı doğaya büyük zararlar verecektir.

 

Karbon Ayak İzini Artıran Kurumsal Faktörler

  • Kurumsal Yerlerde Enerji İhtiyacı

Sanayileşmenin artması sonucunda, sektörlerde büyük bir enerji ihtiyacı oluşmuştur. Endüstriyel enerji tüketilmesi karbon ayak izini artıran nedenlerden biridir. Bu yüzden enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması önerilmektedir.

  • Ulaşım

Her ne kadar bireysel araçtan kaçınıp toplu şirket araçlarından faydalanmak karbon ayak izini azaltsa da tamamen salınımına engel olmamaktır. Aynı zamanda kargo ve havacılık gibi pek çok faaliyetler de çevreye zarar verecektir.

  • Atık Yönetim Süreci

Geri dönüşümün etkili bir şekilde yönetilmesi, atıkların tekrar tekrar değerlendirilerek üretimde enerji tasarrufu yapılmasında ve hammaddeden kar elde etmemizi sağlamaktadır. Bu sayede hem daha az kaynak kullanılarak üretim yapılır hem de çevre kirliliğinin azalmasını sağlamış olursunuz.


Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Karbon_ayak_izi