karbon ayak izi nedir

Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbon ayak izi nedir sorusuna cevap verdiğimiz blog yazımıza hoşgeldiniz. İşte karbon ayak izi hakkında tüm detaylar…

Karbon ayak izi, bir canlının ya da organizasyonun çevreye bıraktığı sera gazlarının karbondioksit biriminden karşılığı olup karbon salımının miktarıdır. Karbon ayak izi genellikle endüstriyel veya bireysel anlamda yapılan faaliyetlerin çevresel etkisinin ölçülmesi için kullanılır.

Karbon ayak izi, sera gazı emisyonlarına dayanan bir ölçümdür ve genellikle bir yıl içinde salınımı bulunan karbondioksit (CO2), metan (CH4), Azot oksitleri (N2O) benzeri sera gazlarının ton cinsinden ölçümüdür.

Karbon Ayak İzini Neden Ölçüyoruz?

Karbon ayak izi, bir kişi veya kuruluşun atmosfere bıraktığı sera gazı emisyon miktarıdır. Karbon ayak izi nedir sorusuna cevap verdiğimize göre diğer sorumuza geçebiliriz. Karbon ayak izini neden ölçüyoruz? Bu miktarı ölçmek yapılan faaliyetlerin çevresel etkisini değerlendirmek ve karbon salımını azaltmak için yeni stratejiler geliştirmek için kullanılır.

Atmosfere salınan sera gazları, iklim değişikliğinden meydana gelen sera etkisi olup gezegenimizin sıcaklığını artırmaktadır. Karbon ayak izi bu sera gazlarının emisyonlarını ölçerek insanların yaptıkları aktivitelerin dünyamıza olan etkilerini hesaplamak için kullanılmaktadır. Bununla birlikte karbon ayak izini ölçmek, enerji tüketimi, ulaşım, gıda tüketimi, üretim gibi birçok faaliyetlerden kaynaklanan sera gazlarının ölçülerek insanların yaşamlarını ve işletmelerini sürdürürken çevresel etkilerini daha iyi anlamalarına ve daha duyarlı davranarak tüketimlerin azaltmalarına yardımcı olacaktır.

karbon ayak izi nedir
karbon ayak izi nedir

Karbon Ayak İzinin Kaynağına Göre Kategorileri Nelerdir?

Karbon ayak izi, birincil ve ikincil olarak kategorize edildiği gibi doğrudan ve dolaylı emisyonlar olmak üzere iki kategori altında incelenir.

  • Doğrudan Emisyonlar: Bir kişi veya işletmenin doğrudan kontrolü altındaki kaynaklardan oluşan emisyonlardır. İnsanların evlerinde, araçlarında tükkettikleri yakıtlar, üretim yapan fabrikalar doğrudan emisyonlar olarak değerlendirilebilir.
  • Dolaylı Emisyonlar: İnsanların kontrolü dışında meydana gelen emisyonlardır. Elektrik üretimi için kullanılan kömür, gaz, petrol gibi kaynakları, kişilerin satın aldığı ürünlerin (gıda, giyim vb.) endüstriyel olarak imal süreçleri dolaylı emisyonlar olarak değerlendirilebilir.

Bununla birlikte doğrudan ve dolaylı emisyonları bireysel emisyonlar altında, topluluk veya bir bölgenin genel emisyonu da toplumsal emisyonlar altında inceleyebiliriz.

Kaynak

https://tr.wikipedia.org/wiki/Karbon_ayak_izi