LinkedIn

Sürdürülebilirlik, kavramsal olarak, insan ve onun içerisinde yaşadığı çevrenin, birbirlerinin dinamikleriyle uyumlu bir şekilde, dünya üzerinde var olabilmeleri üzerine politika ve uygulamalar üretmeyi hedefleyen bir bakış açısı, sahip olunması gereken bir kültürdür.

Bu genel yapının daha küçük bileşenlerinden bir tanesi olarak kurumsal sürdürülebilirlik ise, sosyal, çevresel ve ekonomik boyutta, kurum ve kuruluşların geleceğe yönelik varlığının teminat altına alınmasına odaklanır. Günümüzde her kurum için bir ideal haline gelen kurumsal sürdürülebilirlik, kuruma has dinamikler göz önünde bulundurularak hayata geçirilmesi gereken bir master plan niteliğindedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kurum ve kuruluşların, sürdürülebilirlik danışmanlığı alarak, sürdürülebilirlik raporlama süreçlerini başlatmaları, geniş bir çerçeveden, ekonomik, sosyal ve çevresel durumlarına ilişkin bilgi sahibi olmalarına olanak sağlar. Bu bilgiler ışığında, kurum ve kuruluşlar, gelecek hedefleri ile mevcut durumları arasında bir kıyaslama yaparak, kendilerini gelecek hedeflerine ulaştıracak bir yapıyı kurgulamak için kendilerine ayna tutmuş olurlar.

Şirketler genel anlamda uzun vadeli hedeflerinin merkezine ekonomik sürdürülebilirliği konumlandırmaktadır. Ancak günümüzde özel sektör özelinde hem ulusal hem de uluslararası beklentiler çok daha farklıdır. Bir şirketin marka değerini, ulusal ve uluslararası ölçekte maddi anlamda akreditasyonunu arttıran en önemli noktalardan bir tanesi iklime uyum politikaları uyarınca çevreye karşı sorumlu bir sürdürülebilirlik stratejisi izlemesi, sosyal anlamda ise çalışan memnuniyetinden, toplumsal faydaya kadar iyi bir karne vermesidir.

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIĞI İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ