Yeşil Mutabakat Nedir?

Yeşil mutabakat (Green Deal), Avrupa Birliği tarafından 2019 yılında açıklanan ve 2050 yılına kadar Avrupa’yı iklim değişikliğiyle mücadelede karbon nötr hale getirmeyi hedefleyen bir plan ve stratejidir. Bu plan, iklim değişikliği ile mücadelede liderlik rolü alarak, düşük karbonlu bir ekonomik sisteme geçişi hızlandırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu program, AB’nin çevre dostu ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş yapmasını hedeflemektedir.

Yeşil Mutabakat Nedir?

Yeşil mutabakat, Avrupa Birliği’nin 27 üyesi ve diğer ülkeleri de kapsayan bir plan olarak tasarlanmıştır. Bu plan, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği birleştirerek, insanlar ve doğa için daha iyi bir gelecek inşa etmeyi hedeflemektedir.

Yeşil mutabakatın ana hedefleri arasında, Avrupa’yı iklim değişikliğiyle mücadelede önde gelen bir konuma getirmek, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin kullanımını artırmak, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi teşvik etmek, yeşil işler yaratmak, ve halk sağlığına katkıda bulunmak yer almaktadır.

Yeşil Mutabakat Nedir?
Yeşil Mutabakat Nedir?

Yeşil Mutabakatın İçeriğinde Neler Vardır?

Yeşil mutabakat kapsamında birçok alanda çalışmalar yürütülmektedir. Bunlar arasında, sıfır emisyonlu enerji sistemleri, enerji verimliliği, sürdürülebilir ulaşım, sürdürülebilir tarım, yeşil binalar, çevre dostu üretim ve tüketim, döngüsel ekonomi, ve diğer çevresel konular yer almaktadır.

Yeşil Mutabakat, çevre, iklim değişikliği, ekonomi ve sosyal konuları bir araya getiren bir dizi politika ve eylem planını içermektedir. Bu politika ve eylem planları arasında sera gazı emisyonlarını azaltma, enerji verimliliği artırma, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapma, çevre dostu ulaşım sistemleri geliştirme, çiftliklerde sürdürülebilirlik uygulamaları teşvik etme, çevreyi koruma, yenilikçi çevre teknolojilerini destekleme ve işletmeleri sürdürülebilir hale getirme gibi konular yer almaktadır.

Yeşil mutabakat, Avrupa Birliği’nin gelecekteki vizyonunu şekillendiren önemli bir plan olarak kabul edilmekte ve iklim değişikliği ile mücadelede öncü bir rol üstlenmektedir. Carbonplus firmamızın üretmiş olduğu aplikasyon sayesinde siz de karbon ayak izinizi hesaplayıp yeşil mutabakat şartnamelerine katkıda bulunabilirsiniz.

Kaynak

https://ticaret.gov.tr/data/60f1200013b876eb28421b23/MUTABAKAT%20YE%C5%9E%C4%B0L.pdf